Hlavní cíle

-       Zlepšení komunikace mezi školou a rodiči, pořádání kulturních a sportovních akcí 

 

-       Podpora volnočasových aktivit

 

-       Hledání finančních zdrojů podporujících vzdělání žáků a rozvoj školy

 

-       Podpora sociálně slabých žáků školy