NÁKUP KNIH DO ŠKOLNÍ KNIHOVNY – 2021

Spolek poskytl finanční příspěvek na nákup knih do fondu školní knihovny za celkovou částku 9 697 Kč.