Podpora SRPŠ za školní rok 2021/2022

Ke zlepšení podmínek pro vyučování spolek poskytl částku 31 562 Kč na nákup ultrakrátkého projektoru a na pojezdové pylony k interaktivní tabuli.

Na podporu nákupu nových knih pro školní knihovnu přispěl spolek rodičů částkou 9697 Kč.

Na lyžařské kurzy mohou vyrazit žáci všech tříd druhého stupně a také řada dětí z prvního stupně. Na zajištění programu na těchto akcích přispěl spolek částkou 10 000 Kč.

K úklidu zahrady školy se sešlo mnoho dobrovolníků z řad žáků, rodičů a učitelů. Určitě jim přišlo vhod drobné občerstvení, na které spolek přispěl částkou 5 305 Kč.

Zájem o akci Noc s Andersem byl v tomto roce tak velký, že se v knihovně školy musela uskutečnit ještě jedna obdobná akce – Večer v knihovně. Na zajištění akce přispěl spolek částkou 4 000 Kč

Pro děti uprchlíků z Ukrajiny spolek zakoupil učebnice českého jazyka pro cizince a další pomůcky v hodnotě 8 000 Kč.

Na zajištění zápisu do 1. třídy se podíleli především učitelé prvního stupně. Pomáhali však také někteří žáci. Spolek rodičů přispěl částkou 1 500 Kč na zajištění drobného občerstvení a pitného režimu.

Zahradní slavnost se v tomto roce odehrávala v duchu cesty kolem světa. Na nákup materiálu pro zajištění této akce byl poskytnut příspěvek ve výši 18 000 Kč.

Pobytové a adaptační kurzy jsou důležitým prostředkem neformálního vzdělávání, které Základní škola Bílá neopomíjí. Spolek rodičů proto podpořil tyto akce částkou 18 942 Kč na zajištění materiálu.

Během školního roku se podařilo zajistit více než desítku exkurzí na zajímavá pracoviště Českého vysokého učení technického. Díky spolku rodičů se podařilo podpořit koordinátora projektu částkou 10 000 Kč.

Jako upomínku na Základní školu Bílá obdrželi absolventi drobný propagační předmět – mikrotužku a propisku s logem školy. Spolek rodičů na něj přispěl částkou 18 000 Kč.

Drobnou odměnou pro nejúspěšnější žáky školy byly knižní poukázky. Na jejich nákup spolek přispěl částkou ve výši 16 000 Kč.

Soboty za školou jsou vítanou příležitostí setkávání dětí, jejich rodičů a učitelů. Pro konání akce Sobota na lodích spolek finančně zajistil půjčovné lodí ve výši 4 200 Kč.

Pro úspěšné řešitele matematických soutěží škola zakoupila díky příspěvku spolku ve výši 6 000 Kč drobné odměny.

Předávání knihy “Rozmarná léta”.

Na zahradní slavnosti Spolek předal za účasti Olgy Menzelové knihu Jiřího Menzela „Rozmarná léta“ do knihovny ZŠ a dále též oceněním žáků školy v hodnotě 3 000 Kč.