Podpora SRPŠ za školní rok 2022/2023

Přímé doklady na SRPŠ:

 • Zajištění/nákup občerstvení na školní akci „Sobota s hráběmi“ – částka 5.038,00 Kč. – faktura na SRPŠ/proplaceno hrazeno SRPŠ
 • Zajištění/nákup občerstvení na školní akci „Sobota s hráběmi“ – částka 343,41 Kč. – faktura na SRPŠ/proplaceno hrazeno SRPŠ

Příspěvky SRPŠ – hrazeno na účet ZŠ pro účely ZŠ:

 • Příspěvek na pobytové kurzy 2.A, 2.B a adaptační kurz 6. tříd – částka 4.500,00 Kč.
 • Příspěvek na adaptační kurzy 1.ABC a příspěvek na nákup stolního fotbálku – částka 20.029,00 Kč.
 • Příspěvek na lyžařský kurz 9. ročníků – částka 3.000,00 Kč.
 • Příspěvek na školní akci „Vánoce v Bílé“ – částka 20.500,00 Kč.
 • Příspěvek na lyžařský kurz 7. ročníků – částka 3.000,00 Kč.
 • Příspěvek na školní akce – únor 2023 (ples 9. tříd, akce školní knihovny) – částka 14.500,00 Kč.
 • Příspěvek nákup knižních poukázek – částka 3.600,00 Kč.
 • Příspěvek na realizaci úprav prostor pro školní družinu – částka 48.000,00 Kč.
 • Příspěvek na školní akce – zahradní slavnost – částka 44.700,00 Kč
 • Příspěvek na pobytové kurzy 1.ABC, 2.C, 5.A, 9.ABC, 3.ABC, 4.C, 5.BC, 6.C a cyklistický kurz – částka 16.000,00 Kč

Celkem: 183.210,41 Kč