Akce spolku

Spolek za dobu svého trvání pořádal různé akce, např. dětské školní bazary, které probíhaly v aule školy – podzimní bazar (s tematikou zimní sporty a vybavení, zimní oblečení), jarní bazar (dětské oblečení, knihy, sportovní potřeby, dětský nábytek, hračky, funkční elektronika), debaty žáků a učitelů se zajímavým hostem (např. Jiří Ježek), zapojení se do akce Noc Andersenem pořádané školní knihovnou (občerstvení, knihy). 

Proběhnuvší bazary (konané v termínech třídních schůzek) měly výtěžek v řádu tisíců, peníze byly použity v souladu s cíli spolku na nákup pomůcek, neprodané věci byly nabídnuty zájemcům, knihy školní knihovně, hry a hračky družině a zbylé věci byly předány k charitativním účelům (nejčastěji Armádě spásy). S ohledem na personální, organizační, administrativní a časovou náročnost a ve výsledku nízký výtěžek, spolek v současnosti školní bazary nepořádá.

V prvních letech svého fungování se spolek spolupodílel na tradiční „Zahradní slavnosti“ s programem: tombola (ceny jako nafukovací člun, koloběžka, sportovní potřeby, slevové poukazy apod.), občerstvení (palačinky, popkorn, zmrzlina, cukrová vata, ledová tříšť, káva), pozvaný host – moderátor (např. Tomáš Matonoha, Vít Pokorný), zajištění DJs a odměny pro nejlepší žáky. Knihy pro nejúspěšnější žáky, předávané na Zahradní slavnosti, resp. proplacení těchto nákladů, jsou pravidelným příspěvkem spolku v rámci této akce.

Na školní akci „Sobota s hráběmi“ jsme se historicky podíleli táboráčkem, opékáním špekáčků a občerstvením. Stejně tak jsme provozovali stánek na vánočním jarmarku. Spolek pořádal dále akce jako bowling /setkání rodičů s učiteli/ aj.