Členské schůze

První členská schůze, na které byli zvolení první členové výboru (dále předseda a kontrolor) se konala v září 2011, následně došlo k několika změnám členů orgánu spolku.

V květnu 2014 proběhla členská schůze, na které došlo ke schválení změny sdružení na spolek a s tím související změna stanov a volba předsedy a výboru.

Na členských schůzích spolku byl často přítomen i ředitel školy, který seznamoval přítomné s potřebami kooperace školy se spolkem ve formě darů rodičů škole na třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, hrazených prostřednictvím spolku. 

Spolek uzavíral smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro Městskou část Praha 6 na financování zkvalitnění výuky anglického jazyka prostřednictvím rodilého mluvčího a též na základě smlouvy o poskytnutí finančního daru pro ZŠ Bílá na financování materiálního vybavení a školních pomůcek pro výuku v tzv. „déčkových“ třídách. Finanční dar byl poskytován vždy v prvním a druhém pololetí roku. Poměrně rozsáhlou agendu související se zajištěním daru od rodičů a žáků těchto tříd zajišťoval spolek vlastními silami. 

 

Zápisy členských schůzí

  Zápis z jednání členské schůze 20.09.2023 
  Zápis z jednání členské schůze 21.09.2022
  Zápis z jednání členské schůze 22.09.2021
  Zápis z jednání členské schůze 04.12.2019                                    Zápis z jednání členské schůze 04.10.2016                                      Zápis z jednání členské schůze 26.02.2015                                      Zápis z jednání členské schůze 29.05.2014                                    Zápis z jednání členské schůze 21.03.2013                                    Zápis z jednání členské schůze 14.03.2012                                    Zápis z jednání členské schůze 21.09.2010