Podpora spolku

Okruhy, které byly vybrány pro pravidelnou podporu, jsou: příspěvky na ples devátých tříd, nákup školních pomůcek a zařízení (např. tablety, vysoušeče), úhrada nákladů dopravy na plavecké kurzy a nákladů na lepší stravu, proplacení odměn žáků v rámci lyžařských kurzů, adaptačních kurzů, dalších mimoškolních výletu pořádaných školou (lyžařské, turistické a školy v přírodě). Členská schůze schválila, že každá třída má nárok na příspěvek na jednu školní akci do výše 1.500 Kč, o kterou jsou oprávnění požádat třídní učitelé.

Jednorázově pak hradíme po dohodě s vedením i část jiných nákladů pobytu (letenky pro děti v rámci projektu Erasmus aj).