Podpora Spolku – ocenění žáků ve školním roce 2020/2021 – knižní poukázky

Spolek rodičů a přátel Základní školy Bílá přispěl v minulém školním roce formou úhrady knižních poukázek Svazu českých knihkupců a nakladatelů, z.s. na projekt literárně výtvarné soutěže “Kniha mého srdce” v rámci kterého žáci školy vytvořili plakát na svou oblíbenou knihu a dále na vyhlášení nejlepších dvou žáků z každé třídy za uplynulý školní rok, organizované třídními učiteli.

Jednalo se o podporu spolku v celkové částce 25.000 Kč, z čehož bylo použito:

  • 50 ks knižních poukázek v hodnotě 300 Kč nejlepším žákům,
  • 23 ks knižních poukázek v hodnotě 200 Kč, 10 ks knižních poukázek v hodnotě 300 Kč a 6 ks knižních poukázek v hodnotě 400 Kč na projekt “Kniha mého srdce”.